Podbrdské setkání legend 2022

Autor fotografií ewrc-results.com.